• 1
  • 2
  • 3

O występowaniu jesiotra ostronosego w dopływach Wisły

Jednym ze słabo poznanych zagadnień faunistycznych jest obecność jesiotra w dopływach Wisły. Większość informacji jest bowiem ukryta we współcześnie zapomnianych lub rzadko analizowanych źródłach. Celem artykułu jest więc: 1) zebranie danych empirycznych i opisowych (zapewne jest ich więcej w dawnych źródłach i w przyszłości może uda się je odnaleźć), 2) próba oceny obecności jesiotra w tych dopływach, a także w górnej Wiśle, z uwagi na podobną sytuację i rzadkie pojawienie się tej ryby na tym odcinku. Przedstawione tu dane i wnioski mogą być pomocne m.in. w dalszych działaniach związanych z reintrodukcją jesiotra
w wodach Polski lub podczas interpretacji obecności szczątków jesiotrów w materiałach archeologicznych z różnych terenów kraju.

O występowaniu jesiotra ostronosego w dopływach Wisły

o mnie
Studiował na Uniwersytecie Sophia(ang.) w Tokio (1975–1976) i w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1976–1980). W 2004 obronił na SGH napisany pod kierunkiem Bogdana Grzelońskiego doktorat Gospodarcze i społeczne znaczenie ryb w Polsce od X do XIX w.[2] W latach 1988–1992 pracował w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, a w latach 1997–2001 i 2005–2009 w Ambasadzie RP w Helsinkach, w tym jako chargé d’affaires w 2007. Hobbystycznie zajmuje się wędkarstwem muchowym. Jest sekretarzem na Polskę brytyjskiego Stowarzyszenia Lipienia (Grayling Society), otrzymując w 2014 doroczną honorową nagrodę Broughton Trophy za wkład w działalność organizacji. Pełnił funkcję tzw. Organizatora Międzynarodowego (International Organizer) Mistrzostw Europy FIPS-Mouche w wędkarstwie muchowym w 2005 w Lesku,
Inne artykuły autora

Nasi partnerzy