• 1
  • 2
  • 3

Za rzeki nasze i wasze...

Batalia o Polskie rzeki trwa. Zakusy wszelkiej maści instytucji, aby wydać pieniądze podatników na walkę z zagrożeniami powodziowymi, meliorację i umacnianie brzegów czy inne wydumane inwestycje wydają się z roku na rok rosnąć. Realizacja tych niecnych zamierzeń prowadzi do dewastacji, jakich byliśmy świadkami nad rzekami południowej Polski (choćby regulacje w dorzeczach Wisły, Bóbru czy Wieprza). Na Pomorzu w skandaliczny sposób wycięto drzewa nad Słupią, uregulowano brzegi Raduni, czy zmeliorowano Bytową. Drugim rodzajem zagrożeń są prywatni inwestorzy, którzy dla osobistych zysków są gotowi zniszczyć najpiękniejsze odcinki polskich rzek, budując tuczarnie pstrąga lub zapory dla celów energetycznych. Tak się dzieje nad Łupawą, w Damnie i Poganicach, na Słupi w Bydlinie, na Wieprzy w Pomiłowie i na wielu innych rzekach naszego kraju.

awys97 03
Istnieje tylko jedna droga, aby tym działaniom dać odpór. Jest nią silny, zdecydowany i nieustępliwy sprzeciw obywateli. Sprzeciw wyrażany na każdej płaszczyźnie społecznej wypowiedzi, we wszelkich mediach, zwłaszcza prasie lokalnej, w protestach skierowanych do wszystkich szczebli władzy samorządowej i państwowej, w manifestacjach, w działaniach lobbingowych na rzecz polskiej przyrody. Są organizacje przyrodnicze i ekologiczne, wśród których można szukać sprzymierzeńców. Wraz z protestami powinny iść racjonalne działania gospodarskie, powinniśmy wykazać, że walczymy o nasze wody, bo wiemy, co dla nich dobre, a co dobre dla rzek dobre dla regionu. Jeśli władze to zrozumieją to plany budowy kolejnej elektrowni nigdy nie opuszczą gminy, bo już samorząd oceni je negatywnie.

awys97 01

W myśl tej filozofii wędkarze z Pomorza zorganizowali Protest Przeciw Dewastacji Polskich Rzek. Jako miejsce wybrano piękną Łupawę w miejscowości Damnica, nieopodal lokalizacji planowanej elektrowni. Przybyli koledzy znad pomorskich rzek relacjonowali zagrożenia i bolączki, z którymi borykają się rzeki płynące przez ich region. Wszystkie wystąpienia przeplatane były happeningiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia „piły spalinowej”. Rafał Słowikowski z klubu „Pstrąg” opowiedział o zagrożeniach związanych głównie z przegradzaniem Wdy i Raduni. Wejcherowskiego „Lipienia” reprezentował Michał Kusterski, który przedstawił sytuację nad Redą i problemy z gospodarką ściekową w jej dorzeczu. Zygmunt Lisiecki, największy przyjaciel rzek spośród wszystkich radnych w Polsce omówił problemy Łeby. O Łupawie i Słupi opowiedział przedstawiciel Słupskiego Klub Wędkarstwa Muchowego „Trzy Rzeki”. O Czernicy i problemach związanych z hodowlami nad nią usytuowanymi omówił przedstawiciel nowopowstającego „Towarzystwa Miłośników Rzeki Czernicy” Edward Jankowski.

awys97 04
O starych i planowanych zaporach na Wieprzy mówił również Wiesław Halbina z „Towarzystwa Miłośników Wieprzy”. Mirosław Gaj reprezentował Parsętę. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Steffana Jonesa, zawodowego wędkarza i autora wędkarskich artykułów z Walii. Opowiedział on o dochodach, jakie czerpie region z turystyki wędkarskiej i ochroniarskich praktykach na wspaniałych brytyjskich trociowo – łososiowych rzekach.

awys97 02
Również dzieci zorganizowały swoją część manifestacji i przedstawiły prace malarskie obrazujące śmierć rzeki.

awys97 05
awys97 06

awys97 07awys97 08
Na zakończenie wójt Damnicy, Pan Grzegorz Jaworski publicznie wypuścił pstrągi potokowe do Łupawy. Wszyscy odebraliśmy to jako znak, że zapory nie będzie, a pstrągi będą mogły żyć i rozmnażać się przez długie pokolenia w pięknej Łupawie.

awys97 09
Korzystając z okazji chciałbym podziękować ludziom i organizacjom, którzy włączyli się w obronę rzeki Łupawy przed jej zniszczeniem:

Teodorowi Rudnikowi i ZO PZW w Słupsku; Andrzejowi Trembaczowskiemu i „Klubowi Wędkujących Internautów”; Janowi Pałce i kancelarii adwokackiej; Darkowi Studzińskiemu i Elbląskiemu „Głowaczowi”; Towarzystwu Miłośników Łeby i Zygmuntowi Lisieckiemu; kolegom Edkowi Jankowskiemu, Darkowi Szyszce, Darkowi Kręcigłowie z Czarnego; Krzysztofowi Machulskiemu, Robertowi Traczowi, Rafałowi Słowikowskiemu i gdańskiemu „Pstrągowi”; Andrzejowi Adamiakowi i chłopakom z „Doliny Łeby”; Witkowi Polakowskiemu, Michałowi Kusterskiemu i wejherowskiemu „Lipieniowi”; Radosławowi Gawlikowi i „Zielonym 2000”;Arturowi Stenclowi i „Głosowi Słupskiemu”; „Towarzystwu Miłośnikow Parsęty”; Pawłowi Grzybowskiemu z” Klubu Gaja”; „NaMuche.pl”;; Bogusławowi Kasakowi; Wiesławowi Halbinie; Karolowi Zacharczykowi, Jurkowi Kowalskiemu; Tomkowi Zdanowiczowi; Steffanowi Jonesowi, Waldemarowi Nowickiemu, Towarzystwu Proekologicznemu „Słupia”; Zbigniewowi Buśkiewiczowi i kolegom z „Trzech Rzek”; wspaniałym dzieciakom: Paulinie i Karolinie Buśkiewicz, Weronice Wysockiej i Alkowi Błochowiakowi oraz całemu gronu pozostałym których nie sposób wymienić. Wszyskim jeszcze raz gorąco dziękuje.

Zdjęcia manifestacji zrobił Artur Stencel

o mnie
Pochodzi ze Słupska, gdzie obecnie mieszka. Z zawodu architekt. Żonaty, córka Weronika. Na muchę wędkuje od 14 lat. Założyciel i od 6 lat prezes Słupskiego Klubu Muchowego "Trzy Rzeki". Sześciokrotny reprezentant Okręgu Słupskiego na Muchowych Mistrzostwach Polski. Ulubione zwierzę to oczywiście pstrąg potokowy. Kiedy opowiada o nim lubi popijać piwo Lech.
Inne artykuły autora

Nasi partnerzy