• 1
  • 2
  • 3

Oceny prawne kłusownictwa rybackiego

Wojciech Radecki

Oceny prawne kłusownictwa rybackiego

Streszczenie

zwróceniem uwagi na różne warianty zbiegu wykroczeń i przestępstw z ustawy rybackiej z wykroczeniami i przestępstwami przeciwko mieniu oraz przeciwko środowisku.

Czytaj dalej

No Killowscy - desantowcy

Będę podziwiany, a efekt psychologiczny jest taki, że część pozostałych wędkarzy nie chcąc być frajerami i czekać, aż im przełowią i wyłowią ryby, zaczyna postępować podobnie.            

Czytaj dalej

Roboty utrzymaniowe i prace regulacyjne

Od 50. lat XX wieku ten sam sposób działania.

Obecnie część robót hydrotechnicznych jest współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Począwszy od 2005 roku Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi monitoring przedsięwzięć hydrotechnicznych oraz uczestniczy w postępowaniach administracyjnych dotyczących ich realizacji.

Czytaj dalej

Przywrócenie ciągłości biologicznej rzek

Przywrócenie ciągłości biologicznej rzek.

Sztuczne bariery zatrzymują transport rumowiska, zmieniając skład osadów rzecznych oraz naturalną erozję rzeki. Bariery mają również wpływ na poziom wód podziemnych w dolinie rzeki.

Czytaj dalej

Rewitalizacja, renaturyzacja

Rewitalizacja, renaturyzacja.

Priorytety środowiskowe wynikające z Dyrektywy Wodnej.

Niniejsze rozważania dotyczą cieków o charakterze podgórskim i górskim, ponieważ świat zwierzęcy i roślinny z nimi związany jest wyjątkowo mało odporny na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia hydrotechniczne.

Czytaj dalej

Melioracja, regulacja, zabudowa

Melioracja, regulacja, zabudowa.

Czy to są priorytety środowiskowe!

Przed II Wojną Światową – woda jeszcze była. Sprzyjał temu system kilkudziesięciu tysięcy małych podpiętrzeń wodnych. Jednak podstawową rolę w retencjonowaniu wody spełniały mokradła, bagniska, starorzecza, „oczka” śródpolne, itp. naturalne rezerwuary wody.

Czytaj dalej

Głowacica – gatunek pożądany przez wędkarzy

Głowacica – gatunek pożądany przez wędkarzy

W trakcie studiów rybackich, podczas seminarium z przedmiotu Gospodarka Rzeczna, dr hab. Czesław Grudniewski zadał mi opracowanie tematu „GŁOWACICA”. Pamiętam, że jak mogłem i potrafiłem, to wywiązałem się z tego zadania, zapoznając się z dostępnymi źródłami drukowanymi, w tym wędkarskimi periodykami czechosłowackimi oraz austriackimi, z których wynikało, że głowacica naturalnie występuje w zlewni Dunaju i kiedyś żyła na terenie Polski w jego dopływach: Czarnej Orawie i Czadeczce. To, tak gwoli wstępu.

Czytaj dalej

Petycja w sprawie Raby

Petycja w sprawie Raby utworzona przez radę naukową Zarządu Głównego PZW.
Prosimy o podpisanie i udostępnianie :)

Czytaj dalej

O rybach spadających z deszczem

O rybach spadających z deszczem

Kwestia ryb spadających z deszczem jest znana od dawna. Najstarsza relacja jest z ok. 300 r n.e.

 

Czytaj dalej

ABC dorybień i zarybień - historycznie

           Tak się akurat złożyło, że do naszego Klubu Pstrągowego „GŁOWACZ” w Elblągu, także o zacięciu muchowym, należy Tomasz „Wujek” Rogalski (*1938), absolwent Wydziału Rybactwa WSR w Olsztynie, chyba już ostatni z czynnych wędkarzy-pstrągarzy, należących kiedyś do ekipy Wojtka Brudzińskiego. W 60./70. latach XX wieku był on związany z Okręgiem PZW we Wrocławiu i zasłynął z tego, że jest prekursorem wprowadzenia do gospodarki pstrągowej tzw. „metody wrocławskiej”, którą podpatrzył w Czechach, skąd przywoził też słynną morelówkę oraz agregaty prądotwórcze użytkowane w PZW. Na łamach „Wiadomości Wędkarskich” zamieścił artykuł, w którym napisał, że w 1952 roku PZW rozpoczął prace nad odbudową pogłowia rzek sudeckich: Nysy Kłodzkiej oraz Bobru wraz z Kwisą. Wychodzi więc na to, że 7 lat wystarczyło, aby przetrzebić silne stada pstrąga potokowego, zastane tu po II Wojnie Światowej.

Czytaj dalej